Uprzejmie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TChP
w dniu w dniu 6 czerwca 2014r o godz. 17.00
Miejsce zebrania: sala konferencyjna - Hotel „FILMAR”, Toruń, Grudziądzka 45
Zebranie Zarządu odbędzie się o godz. 16:30, na zebranie serdecznie zapraszamy: Kierowników
Klinik, Ordynatorów i Koordynatorów Oddziałów
Temat zebrania:
Zakażenia w chirurgii – dr n. med. Paweł Grzesiowski – Przewodniczący Stowarzyszenia
Higieny i Lecznictwa
Obecność kolegów specjalizujących się jest obowiązkowa.

 

Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek członkowskich

 

stat4u