Poprzednie składy Zarządu

Poprzednie składy Zarządu:

Lata Skład zarządu Oddziału Bydgosko - Toruńskiego TChP
2009 - 2011

Przewodniczący:
Arkadiusz Jawień

Sekretarz:
Zbigniew Banaszkiewicz

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:
Waldemar Jędrzejczyk
Zygmunt Mackiewicz
Krzysztof Leksowski
Stanisław Molski
Wojciech Zegarski
Wojciech Szczęsny
Michał Jankowski

 

2007 - 2009 Przewodniczący:
Wojciech Zegarski

Sekretarz:
Michał Jankowski

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:

2005 - 2007 Przewodniczący:
Wojciech Zegarski

Sekretarz:
Michał Jankowski

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:
Stanisław Molski
Krzysztof Leksowski
Zygmunt Mackiewicz
Wiesław Jundziłł
Waldemar Jędrzejczyk
Arkadiusz Jawień
Jan Jaworski
Marek Jackowski
2003 - 2005 Przewodniczący:
Stanisław Molski

Z-ca Przewodniczącego:
Wojciech Zegarski

Sekretarz:
Wiesław Jundziłł

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:
Zygmunt Mackiewicz
Waldemar Jędrzejczyk
Stanisław Dąbrowiecki
Jan Jaworski
Zbigniew Banaszkiewicz
Krzysztof Leksowski
Lech Zomrowski
2001 - 2003 Przewodniczący:
Zygmunt Mackiewicz

Z-ca Przewodniczącego:
Waldemar Jędrzejczyk

Sekretarz:
Wojciech Zegarski

Skarbnik:
Stanisław Molski

Członkowie:
Arkadiusz Jawień
Stanisław Dąbrowiecki
Aleksander Olejarz
Jan Jaworski
Zbigniew Banaszkiewicz
Lech Zomrowski
Grzegorz Jarczyk
Zbigniew Petrykowski
1999 - 2001 Przewodniczący:
Waldemar Jędrzejczyk

Z-ca Przewodniczącego:
Arkadiusz Jawień

Sekretarz:
Grzegorz Jarczyk

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:
Jan Jaworski
Krzysztof Leksowski
Winicjusz Lambrecht
Zygmunt Mackiewicz
Zbigniew Petrykowski
Zbigniew Rewicki
Jerzy Romanowski
Lech Zomrowski
Marian Janowski
Andrzej Kapała
Zbigniew Banaszkiewicz
1997 - 1999 Przewodniczący:
Arkadiusz Jawień

Sekretarz:
Zbigniew Banaszkiewicz

Skarbnik:
Aleksander Olejarz

Członkowie:
Juźków Hubert
Jan Jaworski
Waldemar Jędrzejczyk
Zbigniew Kowiański
Winicjusz Lambrecht
Zygmunt Mackiewicz
Zbigniew Petrykowski
Lech Zomrowski
1995 - 1997 Przewodniczący:
Waldemar Jędrzejczyk

Sekretarz:
Hubert Juźków

Skarbnik:
Lech Zomrowski

Członkowie:
Stanisław Molski
Marian Janowski
Leszek Kita
Zygmunt Mackiewicz
Wojciech Gontarz
1993 - 1995 Przewodniczący:
Zygmunt Mackiewicz

Sekretarz:
Stanisław Dąbrowiecki

Skarbnik:
Lech Zomrowski

Członkowie:
Zbigniew Kowiański
Jerzy Romanowski
Andrzej Adamczewski
Zbigniew Rewicki
1991 - 1993 Przewodniczący:
Jan Skokowski

Z-ca Przewodniczącego:
Waldemar Jędrzejczyk

Sekretarz:
Wojciech Sikorski

Skarbnik:
Lech Zomrowski

Członkowie:
Zygmunt Mackiewicz
Zbigniew Kowiański
Jerzy Romanowski