Przewodniczący Oddziału

Przewodniczący Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski


Klinika Chirurgii Ogólnej

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Tel. 261 471 053
e- mail: chirurgia@10wsk.mil.pl