Zarząd Oddziału

Aktualny skład Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Oddziału Bydgosko - Toruńskiego 2015-2017:

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski


Z-ca Przewodniczącego:
prof. dr hab. n med. Marek Jackowski

Sekretarz:
lek. Przemysław Wyżgowski

Skarbnik:
dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
Członkowie:
1. prof. dr hab. n med. Waldemar Jędrzejczyk
2. prof. dr hab. n med. Zygmunt Mackiewicz
3. prof. dr hab. n med. Wojciech Zegarski
4. dr n med. Jacek Piątkowski
5. dr n med. Cezary Ostrowski